In het Intern Regelement, voorheen het Huishoudelijk regelement, staan alle regeltjes waar iedereen zich dient aan te houden. Dit draagt bij aan de goede orde en de veiligheid in de schietstand. Ieder lid van onze schietclub wordt geacht dit te hebben gelezen. Er is steeds een exemplaar in te lezen in de tussenruimte van de schiestand. Wie dit wenst kan ook vragen naar een digitale copie hiervan via info@colt45.eu